Tajaan dan Iklan

Individu, syarikat dan organisasi dijemput untuk menyertai pakej tajaan dan iklan yang ditawarkan untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan masing-masing kepada para peserta yang terlibat dalam industri padi.

Pegawai untuk dihubungi:

Nur Mohd Saifuddin bin Salahuddin
Pusat Perkhidmatan Teknikal & Pengkomersialan Teknologi
Ibu Pejabat MARDI
Persiaran MARDI-UPM
43400 Serdang, Selangor
Tel: 03 8953 6766   Faks: 03 8953 6773  E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.