Skop Persidangan

1. Dasar dan polisi pemudahcara ke arah pengeksportan beras
2. Potensi beras tempatan untuk pasaran eksport

• Ekonomi dan sosiologi
• Perniagaan dan pemasaran
• Produk nilai tambah

3. Peningkatan pengeluaran dan kualiti padi dan beras ke arah pasaran eksport

• Pembaikbakaan
• Agronomi dan sistem pengeluaran
• Pengurusan perosak dan penyakit
• Teknologi lepas tuai • Mekanisasi dan automasi
• Pengeluaran benih
• Aplikasi bioteknologi menambahbaik padi dan beras tempatan

4. Peranan ‘stakeholder’ sepanjang rantaian nilai

• Perkhidmatan pengembangan
• Kisah kejayaan