Kertas Pembentangan

Sesi 1 : Dasar dan Polisi Pemudahcara ke arah Pengeksportan Beras
Pengerusi : Dato’ Ahmad Zakaria Mohamad Sidek -  Jabatan Pertanian Malaysia (DOA) 

Kertas Kerja 1 : Dasar dan Polisi Industri Padi dan Beras - Shamsuddin Ismail Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (MOA)

Kertas Kerja 2 : Ke arah Negara Pengeksport Beras: Keperluan Struktur Perubahan ke atas Industri Padi dan Beras Malaysia - Datin Paduka Prof. Dr. Fatimah Mohamed Arshad Universiti Putra Malaysia (UPM) 

Kertas Kerja 3 : Senario Ekonomi Pengeluaran Padi di Malaysia - Tapsir Serin Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

Kertas Kerja 4 : Cabaran dan Potensi Pengeksportan Beras Tempatan Secara Komersial - Salman Muhammad Padi Beras Nasional Berhad (BERNAS)

 

Sesi 2 : Potensi Varieti Padi Tempatan dan Produk Hasilan Beras untuk Pasaran Eksport
Pengerusi : Mohd Ridzuan Ismail - Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) 

Kertas Kerja 5 : Prosedur dan Pengendalian Pengeksportan Beras - Md Silmi Abd Rahman, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) 

Kertas Kerja 6 : Potensi Varieti Padi MARDI untuk Eksport - Dr. Asfaliza Ramli, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

Kertas Kerja 7 : Potential of Sarawak Traditional Rice for Export - Datu Lai Kui Fong, Jabatan Pertanian Sarawak (DOA Sarawak) 

Kertas Kerja 8 : Potensi Pengeluaran Padi Premium di Sabah - Janie Tating, Jabatan Pertanian Sabah (DOA Sabah) 

Kertas Kerja 9 : Potensi Produk Berasaskan Beras Tempatan Untuk Pasaran Dalam dan Luar Negara: Dari Sudut Pandangan Ahli Teknologi Makanan - Dr. Khairunizah Hazila Khalid, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) 

 

Sesi 3: Strategi Peningkatan Pengeluaran Padi dan Beras Berkualiti ke arah Pasaran Eksport
Pengerusi: Tuan Haji Kamaruddin Dahuli - Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)

Kertas Kerja 10 : Pembaikbakaan Mutasi untuk Pembangunan Varieti Padi Baharu - Dr. Abdul Rahim Harun Agensi Nuklear Malaysia (ANM)

Kertas Kerja 11 : Peningkatan Skala Teknologi Pertanian Tepat dalam Penanaman Padi - Dr. Mohd Syaifudin Abdul Rahman Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

Kertas Kerja 12 : Peningkatan Pengeluaran Tanaman Padi di Kawasan Muda - Nik Fazlina Nik Ahmad Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)

Kertas Kerja 13 : Pengurangan Kehilangan Lepas Tuai Padi Mampu Meningkatkan Bekalan Beras dan Padi Negara - Dr. Azman Hamzah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) 

Kertas Kerja 14 : Kesan Perubahan Iklim Terhadap Hasil Pengeluaran Padi dan Strategi Adaptasi - Dato’ Dr. Mohamad Zabawi Abdul Ghani Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

 

Sesi 4: Peranan ‘Stakeholder’ Sepanjang Rantaian Nilai
Pengerusi: Tn. Hj. Eliyas Saad - IADA Barat Laut Selangor

Kertas Kerja 15 : Latihan dan Pengembangan untuk Kemajuan Industri Padi - Mohamad Nizam Malik, Jabatan Pertanian Malaysia (DOA)

Kertas Kerja 16 : Kisah Kejayaan Pengeksportan Beras Malaysia - Serba Wangi Sdn. Bhd.

Kertas Kerja 17 : Challenges Of Rice Marketing And Export - Thomas Hii Tiong Kong, Ceria Alliance Sdn. Bhd

Kertas Kerja 18 : Pematuhan Prosedur Operasi Piawaian Sistem Pengeluaran Clearfield® Kunci kepada Kawalan Padi Angin yang Berkesan - Yim Kong Ming, BASF (Malaysia) Sdn. Bhd

Kertas Kerja 19 : GroMore: A Crop Program for Sustainable Rice Productivity - Dr. Shivrain Vinod ,Syngenta Crop Protection Sdn. Bhd.