Jemputan Kertas Kerja

Jemputan untuk menyertai pembentangan kertas kerja poster mengikut tema dan sesi persidangan. Berikut panduan penulisan abstrak lanjutan:

  • Bahasa: Bahasa Malaysia               
  • Format: Microsoft Word (Doc.)
  • Saiz A4, single spacing, left justified dengan margin 1”, font jenis Arial saiz 12 pt
  • Maksimum 5 muka surat mengandungi pengenalan, metodologi, hasil dan perbincangan, rumusan dan rujukan.
  • Format abstrak lanjutan dimuatnaik di sini

Poster adalah bersaiz potret A1 (18 x 28 ) inci
Berikut adalah tarikh-tarikh penting berkaitan

  • Tarikh akhir penghantaran abstrak         15 Mei 2017
  • Pemberitahuan penerimaan abstrak       15 Jun 2017
  • Tarikh akhir serahan abstrak lanjutan      14 Julai 2017

Pegawai untuk dihubungi:

Dr. Mazidah binti Mat
Pusat Penyelidikan Padi & Beras
Ibu Pejabat MARDI
Persiaran MARDI-UPM
43400 Serdang, Selangor
Tel: 03 8953 6202   Faks: 03 8953 6220  E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.