Hubungi Kami

Berkaitan kertas kerja poster dan oral:

Dr. Mazidah binti Mat
Pusat Penyelidikan Padi & Beras
Ibu Pejabat MARDI
Persiaran MARDI-UPM
43400 Serdang, Selangor
Tel: 03 8953 6202   Faks: 03 8953 6220  E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Berkaitan penyertaan tajaan & iklan:

Nur Mohd Saifuddin bin Salahuddin
Pusat Perkhidmatan Teknikal & Pengkomersialan Teknologi
Ibu Pejabat MARDI
Persiaran MARDI-UPM
43400 Serdang, Selangor
Tel: 03 8953 6766   Faks: 03 8953 6773  E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Berkaitan pendaftaran dan pembayaran yuran:

Mariana binti Mat Yasin
Pusat Promosi & Pembangunan Perniagaan
Ibu Pejabat MARDI
Persiaran MARDI-UPM
43400 Serdang, Selangor
Tel: 0 8953 6805/6803     Faks: 03 8953 6789/6770
E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.