Hubungi Kami


Berkaitan program, kertas kerja lisan dan poster:

Amir Syariffuddeen Mhd Adnan
Pusat Penyelidikan Padi dan Beras, MARDI
Tel: (603) 8953 5049  Faks: (603) 8953 6220
E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Berkaitan pendaftaran dan pembayaran yuran:

Mariana Mat Yasin
Pusat Pemindahan Teknologi dan Pembangunan Usahawan, MARDI
Tel: (603) 8953 6805/6803  Faks: (603) 8953 6789
E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Berkaitan penyertaan tajaan dan iklan:

Mohamad Najib Mohd Yusof
Pusat Penyelidikan Padi dan Beras, MARDI
Tel: (603) 8953 6203  Faks: (603) 8953 6220
E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

padi2022

all right reserved 2022. mardi.gov.my